Algemene voorwaarden

Wij maken gebruik van de ‘Uniforme Voorwaarden Horeca’. Deze zijn te raadplegen op www.khn.nl/uvh-nl. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

Onderstaande punten zijn aanvullingen op deze uniforme voorwaarden Horeca. Deze punten zijn van toepassing op alle reserveringen die telefonisch, online of per email bij ons geplaatst worden en op onze locatie aan de Hoge Heide 2 in Vlijmen worden gehouden.

Vooruit betalen
Bij alle reserveringen vragen wij om vooruit te betalen. Dit doen wij zodat wij zeker zijn van uw komst en niet met lege handen blijven zitten in het geval u niet komt opdagen. Daarnaast hoeven wij minder betalingen te verrichten op locatie, op vaak drukke tijden.

Flexibel wijzigen
In ruil voor uw begrip en vertrouwen om vooruit te betalen zijn wij flexibel bij eventuele wijzigingen in uw reservering:
– Losse activiteiten kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de reservering kosteloos verplaatst worden.
– Arrangementen en kinderfeestjes kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de reservering kosteloos verplaatst worden. Binnen genoemde tijden is verplaatsing niet meer mogelijk, met sterfgevallen als enige uitzondering op deze regel.

Deelnemersaantal arrangementen
Het deelnemersaantal bij arrangementen kan voorafgaand aan de reservering gewijzigd worden:
– Meer deelnemers
Afhankelijk van onze voorraad en beschikbaarheid van tafels/stoelen/banen/porties proberen wij in al uw meerwensen tegemoet te komen. Als iets niet beschikbaar is proberen we een alternatief te bieden.
– Minder deelnemers, tot 48 uur voorafgaand aan uw reservering.
Verwacht u minder deelnemers en laat u dat meer dan 48 uur voor uw reservering aan ons weten, dan storten wij hun vooruit betaalde geld weer terug, mits we daarbij niet onder het minimumaantal personen uitkomen dat nodig is voor de boeking en mits de afzeggingen zich beperken tot uiterlijk 20% van het aantal deelnemers aangemeld bij de originele boeking.
– Minder deelnemers, binnen 48 uur voorafgaand aan uw reservering.
Zijn er plotseling minder deelnemers, dan nodigen wij hun uit om hun arrangement binnen 6 maanden gratis in te halen bij een vervolgbezoek. We schrijven hier een voucher voor uit.

Deelnemersaantal kinderfeestjes
Het deelnemersaantal bij kinderfeestjes kan voorafgaand aan de reservering gewijzigd worden:
– Meer deelnemers
Afhankelijk van onze voorraad en beschikbaarheid van tafels/stoelen/banen proberen wij in al uw meerwensen tegemoet te komen. Als iets niet beschikbaar is proberen we een alternatief te bieden.
– Minder deelnemers
Zijn er plotseling minder deelnemers, dan storten wij hun geld terug, mits we daarbij niet onder het minimumaantal kinderen per feestje uitkomen. Bij de voetbalfeestjes en combinatiefeestjes is het minimumaantal kinderen 8, bij de bowlingfeestjes 5.

Annuleren met terugbetaling
Het is niet mogelijk een boeking te annuleren met terugbetaling. Het is wel mogelijk een reservering te verplaatsen of te wijzigen zoals hierboven omschreven. Mochten wij noodgedwongen dicht moeten of uw reservering niet kunnen aanbieden,
bijvoorbeeld omdat de overheid sluiting oplegt in verband met Corona, dan zetten wij uw reservering om in een voucher. Het tegoed op de voucher is even hoog als uw originele boeking en blijft een jaar geldig na originele boekingsdatum. Indien u niet dezelfde reservering in de toekomst wenst te plaatsen kan in overleg gekozen worden de bestedingswaarde om te zetten voor andere doeleinden binnen ons bedrijf.

Waardebonnen/cadeaubonnen
Bij aanschaf van een waardebon voor squash of soccersquash ontvangt u 140,00 euro tegoed terwijl u 122,50 euro betaalt. Dit tegoed blijft 6 maanden geldig en kan zowel voor squash als soccersquash en daarbij horende extra opties ingezet worden.
Bij aanschaf van een waardebon voor indoorsoccer ontvangt u 550,00 euro tegoed terwijl u 495,00 euro betaalt of u ontvangt 1100,00 euro tegoed als u 935,00 euro betaalt. Dit tegoed blijft 12 maanden geldig en kan voor indoorsoccer en daarbij horende extra opties ingezet worden. Bij aanschaf van een waardebon voor bowlen ontvangt u 330,00 euro tegoed terwijl u 300,00 euro betaalt. Dit tegoed blijft 12 maanden geldig en kan voor bowling en daarbij horende extra opties ingezet worden. Bij aanschaf van een cadeaubon is de bestedingswaarde even groot als het bedrag dat u betaalt voor de cadeaubon. Het tegoed op een cadeaubon kan voor alle activiteiten en arrangementen en bijbehorende opties worden ingezet. Als het tegoed niet op tijd verbruikt wordt komt het tegoed dat u gratis heeft gekregen te vervallen. Het resterende tegoed moet handmatig geactiveerd worden, wij doen dit enkel op aanvraag, niet automatisch.

Eigen eten en drinken
Het is niet toegestaan eigen eten en drinken mee te nemen anders dan voor voeding van baby’s. Wij helpen graag bij eventuele bereiding van babyvoeding. Indien toch eigen eten en drinken wordt meegenomen wordt dit ingenomen door ons personeel en bij vertrek weer aan u teruggegeven.

Camerabeveiliging / beschadiging van onze eigendommen
Tijdens uw verblijf wordt u opgenomen door onze beveiligingscamera’s. Beelden worden een week bewaard op een harddiskrecorder en vervolgens herschreven. Beelden worden enkel teruggekeken bij misstanden en niet met derden gedeeld (m.u.v. politie). Tijdens uw verblijf kan het voorkomen dat er iets beschadigd raakt. Indien het gaat om normale gebruiksschade zal schade niet op u worden verhaald. Indien de schade ontstaan is door wangedrag zal de schade op u worden verhaald.

Aansprakelijkheid en schade
De Hoge Heide (Health & Zo BV) is niet aansprakelijk voor welke schade ook en/of diefstal, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Indien De Hoge Heide (Health & Zo BV) op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt voor zover deze valt binnen onze WAB verzekering. Een eventuele schade uitkering kan nooit meer bedragen dan tweemaal het totale bedragwaarvoor de deelnemer berekend is op de reservering, althans is deze steeds beperkt tot hetbedrag dat door onze assuradeuren uitgekeerd wordt.

De Hoge Heide (Health & Zo BV) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van het alle activiteiten binnen Health & Zo BV enige andere activiteit verzorgd door of namens De Hoge Heide (Health & Zo BV). Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit. Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding en schriftelijk worden vastgelegd met handtekeningen van bedrijfsleiding en slachtoffer. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schade melding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. Claims welke niet in deze termijn kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Activiteiten

menu item 1

menu item 2

menu item 3

etc.